top of page
handihand.jpg
welcome

Välkommen till Samtalsmottagningen

Samtalsmottagningen erbjuder samtalsterapi och stödsamtal till vuxna och ungdomar över 18 år. Samtalen kan vara av såväl stödjande som behandlande karaktär med utgångspunkt i livssammanhang och relationer. 

Du kan träffa mig enskilt eller tillsammans med någon eller några viktiga personer i ditt liv som du behöver prata tillsammans med. Hos Samtalsmottagningen kan par och familjer få samtalsstöd till hur ni vill leva och hur ni kan genomföra nödvändiga förändringar, hur ni kan förbättra er relation eller hantera situationer som kan vara svårt att lösa på egen hand. 
 

Om det passar dig bättre erbjuder vi psykoterapi och stödsamtal på distans. Antingen kan vi genomföra det via telefon eller online i form av videomöte som vi i så fall ordnar.

katarina-rund.jpg
Ung man i terapi

Psykoterapi

Samtalsmottagningen erbjuder samtal tillsammans med leg. psykoterapeut, med utgångspunkt i livssammanhang och relationer. 

Det professionella samtalet erbjuder en möjlighet att komma vidare i svårigheter i livet. En möjlighet att utveckla och förändra hur vi ser på varandra.

nyckisar.jpg

Parsamtal

Parsamtal eller familjerådgivning kan hjälpa par som befinner sig i konflikter och situationer som är svåra att lösa själva.

 

Man kan behöva hjälp att komma vidare för att förbättra sin relation eller att samtala om svåra saker. Parsamtal ger er möjlighet att bättre lyssna på och prata med varandra.

handledn.jpg

Familjesamtal

Ni kan få samtalsstöd i att komma fram till hur ni vill leva och hur ni kan genomföra nödvändiga förändringar, hur ni kan förbättra er relation inom familjen eller hantera situationer som kan vara svårt att lösa på egen hand.  
 

Många av våra besökare kommer själva för att sedan eventuellt bjuda in övriga familjemedlemmar.  

Om Katarina

Jag heter Katarina Berzell och är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning mot par- och familjeterapi. Jag har över 20 års erfarenhet av att möta individer, par och familjer i olika typer av livssituationer och sammanhang. 

Under flera år har jag arbetat inom socialtjänst med behandlingsarbete och därefter inom barn- och ungdomspsykiatri med bland annat autism och ätstörningsproblematik. På Samtalsmottagningen tar jag emot enskilda för samtalsterapi, par och familjer för att hjälpa till i samtal som är svåra att lösa på egen hand.

Att vara legitimerad psykoterapeut innebär att yrkestiteln är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Detta utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Samtalsmottagningen i Linköping är en privat psykoterapimottagning som ligger på Badhusgatan 10. Mottagningen erbjuder individuell psykoterapi, par- och familjesamtal samt handledning. 

Du når Samtalsmottagningen enklast genom att skicka e-post eller ringa. Kan jag inte svara så lämna ett meddelande. Vi försöker hitta en besökstid som passar in i din vardag.

Ring mig på 070-3516699

Med vänliga hälsningar

Katarina

Katarina Berzell, Psykoterapeut
mottagningen

Kontaktformulär

Tack för ditt meddelande. Jag hör av mig så snart jag kan. /Katarina

Kontakt

Kontakt:

 

Samtalsmottagningen når du enklast genom att skicka e-post eller ringa

E-post:   katarina@samtalsmottagningen.nu

Tfn:         070-3516699

Besöksadress:

Badhusgatan 10, Linköping

 

bottom of page