top of page

Covid-19 och psykoterapi

På grund av fortsatt smittorisk gällande Covid 19 i vårt samhälle följer vi Folkhälsomyndighetens rekomendationer och försöker hålla våra fysiska samtal med stor försiktighet. Vi använder dock inte munskydd men du får gärna göra det. När du besöker mottagningen sitter vi med ett säkert avstånd och på bordet finns handsprit. Är det parsamtal eller familjesamtal sitter psykoterapeuten på säkert avstånd, medan familjen eller paret avgör själva, beroende på om man finns i samma hushåll.

Vi erbjuder psykoterapi och stödsamtal på distans om det passar dig bättre. Antingen kan vi genomföra det via telefon eller online i form av videomöte som vi i så fall ordnar.

Vill du ha det på något annat sätt kan vi prata om det via telefon innan du besöker Samtalsmottagningen.

Arbeta hemifrån
bottom of page