top of page

Mottagningen

Jag heter Katarina Berzell och är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning mot par- och familjeterapi. Jag har över 20 års erfarenhet av att möta individer, par och familjer i olika typer av livssituationer och sammanhang. 

Att vara legitimerad psykoterapeut innebär att yrkestiteln är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Detta utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Under flera år har jag arbetat inom socialtjänst med behandlingsarbete och därefter inom barn- och ungdomspsykiatri med bland annat autism och ätstörningsproblematik. På Samtalsmottagningen tar jag emot enskilda för samtalsterapi, par och familjer för att hjälpa till i samtal som är svåra att lösa på egen hand.

Samtalsmottagningen i Linköping är en privat psykoterapimottagning som ligger på Badhusgatan 10. Mottagningen erbjuder individuell psykoterapi, par- och familjesamtal samt handledning. 

Du når Samtalsmottagningen enklast genom att skicka e-post eller ringa. Kan jag inte svara så lämna ett meddelande. Vi försöker hitta en besökstid som passar in i din vardag.

Ring mig på 070-3516699

mottagningenbadhusgatan.jpg
samtalsmottagningen_edited.jpg
bottom of page