top of page

Parsamtal

Parsamtal eller familjerådgivning kan hjälpa par som befinner sig i konflikter eller situationer som är svåra att lösa själva. Man kan behöva hjälp att komma vidare för att förbättra sin relation eller att samtala om svåra saker. 

Så här kan det vara:

  • Ni har på egen hand svårt att prata med varandra

  • Dina eller era känslor har förändrats

  • Kanske har förtroendet  er emellan fått sig en törn

  • Ert sexuella samliv är inte så bra

  • Ni har funderingar angående skilsmässa och separation

  • Ni har svårt att få den nya familjen att fungera

 

Parsamtal ger er möjlighet att bättre lyssna på och prata med varandra.

Ni kan få stöd i att komma fram till hur ni vill leva och hur ni kan genomföra nödvändiga förändringar, oavsett om ni vill förbättra er relation eller avsluta relationen på ett så bra sätt som möjligt. Du eller ni kan också få stöd till att bättre hantera konflikter.

Många av våra besökare kommer utan sin partner. Ibland inleds kontakten med att den ena partnern kommer, därefter båda tillsammans.

Psykoterapi omfattas av sekretess och tystnadsplikt. 

Prislista

Par- och familjesamtal 60 min 1200 kr

Par- och familjesamtal 90 min 1600 kr

parsamtal1-1024x676.jpg
bottom of page