top of page

Psykoterapi

Samtalsmottagningen erbjuder samtal tillsammans med leg. psykoterapeut, med utgångspunkt i livssammanhang och relationer. 

Det professionella samtalet erbjuder en möjlighet att komma vidare i svårigheter i livet. En möjlighet att utveckla och förändra hur vi ser på varandra. 

Vi lever i en tid som ställer höga krav på oss och våra relationer påverkar vårt psykiska och fysiska mående. I olika faser i livet utsätts vi för kriser och förändringar som kan göra det svårt för oss att tala med varandra på ett konstruktivt sätt. 

Samtalsmottagningen erbjuder samtal till vuxna och ungdomar över 18 år. Samtalen kan vara av såväl stödjande som behandlande karaktär med utgångspunkt i livssammanhang och relationer.  Du kan träffa mig enskilt eller tillsammans med någon eller några viktiga personer i ditt liv som du behöver prata tillsammans med. 

Samtalen kan handla om olika saker, kanske behöver du någon att samtala med om egna eller närståendes svårigheter i livet. Men kan också handla om relationer du upplever som bekymmersamma eller att du behöver stöd i ditt föräldraskap.

Som anhörig till en person med psykiska bekymmer (t ex ätstörningar, ångestproblematik, depression) kan det vara till hjälp att samtala med en psykoterapeut. Fokus för samtalen kommer vi överens om gemensamt.

 

Vi erbjuder psykoterapi och stödsamtal på distans om det passar dig bättre. Antingen kan vi genomföra det via telefon eller online i form av videomöte som vi i så fall ordnar.


Samtalsmottagningens verksamhet omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Prislista

Enskilda samtal           45 min   900 kr

Utomhus Acroyoga Session
bottom of page